Adatvédelem

A Slowgarden fantázianév mögött álló Hudákné Istvánffy Zsófia e. v. (továbbiakban adatkezelő) a teljesítés, illetve a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége, azaz a számlázás érdekében kezeli az Ön személyes adatait. Az adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és arra alkalmas. Továbbá a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.


Az adatkezelő adatai:
Neve: Hudákné Istvánffy Zsófia e. v.
Címe: 2092 Budakeszi, József Attila utca 97-99. b
Elérhetősége: + 36 70 / 947-7101 istvanffy.zsofia@slowgarden.hu

Az adatkezelés jogalapja: a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása. A megrendelő a személyes adatainak a megrendelés teljesítéséhez és a számlázáshoz történő megadásával hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez.


A kezelt adatok köre: a megrendelő által megadott, a teljesítéséhez és a számlázáshoz szükséges adatok, úgy mint név, cím és számlázási cím, elérhetőség (telefonszám, e-mail cím).


Az adatgyűjtés célja: a megrendelés teljesítése és a számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
A Slowgarden fantázianév mögött álló Hudákné Istvánffy Zsófia e. v. .


Az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 365 napon belül törlésre kerülnek.


A megrendelő kérelmezheti az adatkezelőnél a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, továbbá személyes adatainak törlését vagy zárolását.


​A megrendelő a megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 10 napon belül, közérthető formában, írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.


Ha a megrendelő nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (https://naih.hu/uegyfelszolgalat,–kapcsolat.htmlfordulhat) fordulhat.


A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról a Nemzeti Jogszabálytárban (www.njt.hu) olvasható.